Katolička Dalmacija 500

Biskup Palić na sastanku svećenika Hvarskoga i Viškoga dekanata

Biskup Palić na sastanku svećenika Hvarskoga i Viškoga dekanata
Nedavno zaređeni hvarski biskup Petar Palić predvodio je misno slavlje u Vrisniku, a koncelebrirali su svi svećenici oba dekanata

Redoviti mjesečni susret svećenika Hvarskoga i Viškoga dekanata održan je u utorak 15. svibnja u župi Vrisnik na otoku Hvaru. Susret je počeo u župnoj crkvi molitvom Jutarnje. Potom je nedavno zaređeni hvarski biskup Petar Palić predvodio misno slavlje, a koncelebrirali su svi svećenici oba dekanata.

Biskup je u homiliji spomenuo da je to njegov prvi radni susret sa svećenicima spomenutih dekanata. Istaknuo je kako svećenici trebaju služiti Gospodinu sa svom poniznošću koja korijenski u latinskom jeziku znači zemljani, tj. maleni, ponizni (humilitas – humus) Svijest o prolaznosti pomaže nam da u novome i drugačijemu svjetlu gledamo na svoj odnos prema Bogu, prema bližnjemu i prema sebi. Sv. Pavao je bio svjestan suza i kušnja, zbog raznih zasjeda. 

S onim izvanjskim zasjedama nekako se lakše nosimo, jer smo svjesni da smo „u svijetu" i da „nismo od svijeta" te da nas svijet mrzi. Ali, postoji ona stara i, nažalost, trajnovažeća „invidia", zavist, koja nekako najžešće do izražaja dolazi u našem svećeničkom životu, protiv koje se treba boriti. A najbolja borba protiv nje je radost. Radost što me je Gospodin pozvao, dao mi svoje poslanje; što mi daje plodnost moga rada, ali i radost što i moj brat uspijeva i što naša zajednička, biskupijska stvar uspijeva.

Gospodin nas ne želi uniformirane i nije svakome dao iste darove. Ali sam uvjeren, da nam je svaki dar koji nam je dao, dao da ga upotrijebimo za izgradnju njegova tijela – Crkve i to ove konkretne hvarske Crkve, rekao je biskup.

Unatoč tome, nastojat ću naviještati i naučiti vas: uvijek i iznova obraćenju i da iz dana u dan sve čvršće vjerujemo u Gospodina našega Isusa. Sv. Pavao odlazi u Jeruzalem i ne zna što ga čeka, osim okova i nevolja. Dolazeći ovamo nisam znao što me čeka. Ali, znam da mi je povjereno poslanje upravljanja, naučavanja i posvećivanja. I nastojat ću to svoje poslanje obaviti kako Gospodin po Crkvi i Papi očekuje od mene, rekao je.

Potom se biskup osvrnuo na dio Isusove velikosvećeničke molitve u Ivanovu Evanđelju. U prvom dijelu Isus moli za sebe i svoju proslavu, u drugom dijelu moli za svoje učenike te u trećem dijelu za zajednicu. Glavna tema ove molitve je proslava. Ono zašto je Sin došao na svijet je dati život vječni, a taj život vječni opisan je u Evanđelju riječima „da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao – Isusa Krista". Važna je spoznaja istinskoga Boga, za razliku od „lažnih bogova". Ovdje se radi o spoznaji koja raste, a ne zaustavlja se. Spoznaja i vjera u Isusa Krista obilježene su određenim dinamizmom. 

Biskup je istaknuo problematiku govora danas o Isusu. Naveo je knjigu austrijskog teologa Gottfrieda Bachla „Teški Isus" gdje kaže kako o Isusu govorimo kao o Hanibalu ili Kleopatri i ostalim povijesnim ličnostima, a On je tamo u svetohraništu crkve kao hostija. Isus ne smije biti samo objekt razmišljanja. S njim se treba boraviti, da bi ga se bolje upoznalo. Moj govor o njemu postaje i moj govor njemu, ako doista tim govorom želim postići i iskusiti njegovu nazočnost. Učvršćeni ovom Isusovom velikosvećeničkom molitvom u kojoj moli i za nas, slavimo ovu euharistiju. Želimo ga u ovom slavlju posebno prepoznati među nama u lomljenju kruha. Neka nam bude izvor radosti i ustrajnosti u našem postojanju, rekao je biskup Palić.

U radnom dijelu susreta u župnoj kući središnja tema bila je suradnja župnika i vjeroučitelja. Hvarski dekan don Emil Pavišić pročitao je izlaganje Božidara Cindorija na ovogodišnjem 58. teološko-pastoralnom tjednu o unutarcrkvenom dijalogu, suradnji i suodgovornosti pod naslovom „Očekivanja i mogućnosti suradnje vjeroučitelja i župnika".

U razmatranju te teme rečeno je kako suradnja ponajprije ovisi o župniku koji bi se trebao upitati je li i koliko je puta pozvao vjeroučitelja na susret. Preporučeno je da župnici ne daju olako preporuke za vjeroučitelje i da se za vjeroučitelja ne imenuju oni koji ne zadovoljavaju uvjete za tu službu. Unatoč tomu, župnici ne mogu biti njihovi inspektori. To je stvar ravnateljstva škole. Spomenuto je da ima vjeroučitelja u Hrvatskoj koji ne pohađaju nedjeljnu misu i da ima pojedinačnih doktrinarnih i drugih zastranjenja. Istaknuto je da je najvažnije da župnik i vjeroučitelj svoju suradnju izgrađuju oko neke platforme ili programa. 

Navedeno je kako u nekim biskupijama vjeroučitelji imaju duhovne vježbe. Poželjno je da vjeroučitelji budu, ako je moguće, uključeni i u razne župne poslove. Ipak, ako vjeroučitelj odradi punu satnicu i to kvalitetno, sve ostalo je manje važno.

Biskup Palić spomenuo je kako je bio predstojnik Katehetskoga ureda i da ovu tematiku i problematiku dobro poznaje. Rekao je da ima želju susresti se s vjeroučiteljima. Istaknuo je da oni trebaju biti svjesni kako katehetski uredi vode brigu o njima. Vjeroučitelje treba naučiti institucionalnom ponašanju posvješćujući im da su službenici i škole i Crkve. Stoga moraju biti odgovorni za ono za što su dobili mandat i za što su plaćeni. Od njih želim tražiti odgovornost kako prema školi tako i prema Crkvi, rekao je. 

Biskup se slaže s prijedlogom kako je najbolje da se suradnja župnika i vjeroučitelja događa oko nekoga zajedničkoga programa ili platforme. Napomenuo je kako zna za slučajeve kad župnik govori da vjeroučitelji ne surađuju, a ovi odgovaraju kako župnici ne žele suradnju. Uz to je spomenuo da ima vjeroučitelja koji vjeroučiteljsku službu bolje obavljaju od svećenika. Kao što su svećenici dužni, tako su i vjeroučitelji dužni na trajno obrazovanje. Stoga se od njih traži da budu na stručnim susretima usavršavanja koji se događaju četiri puta godišnje, zaključio je biskup Palić.

misija / ika