Katolička Dalmacija 3611

Novi župnik u Visu je don Milan Šarić, don Ante Matulić suspendiran

Novi župnik u Visu je don Milan Šarić, don Ante Matulić suspendiran
Don Milan Šarić na ispraćaju pok. don Paulina Bjaževića / BOGOLJUB MITRAKOVIĆ

Hvarsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk potpisao je odluke o razrješenjima i imenovanjima u svojoj biskupiji. Nakon što je župa Uznesenja Marijina u Visu ostala bez župnika 15. siječnja ove godine zbog iznenadne smrti mons. Paulina Bjaževića, višegodišnjega župnika i dekana Viškoga dekanata, župničku službu preuzet će svećenik Milan Šarić, dosadašnji župnik župe Gospe Karmelske u Selcima i sv. Nikole biskupa u Gornjem Humcu na otoku Braču koji je razriješen tih službi.

Svojim dekretom biskup Štambuk zahvalio je svećeniku Ivici Huljevu za pomoć u duhovnoj brizi za grad Vis i fra Damjanu Glavašu, franjevcu konventualcu tamošnjega samostana sv. Jeronima na Prirovu.

Franjevac fra Jakov Prcela iz samostana sv. Martina biskupa u Sumartinu na Braču imenovan je župnikom u župi Gospe Karmelske u Selcima. Svećenik Andro Ursić imenovan je župnim pomoćnikom u toj župi Bračkoga dekanata. U 11. godini službe svećenik mjesne Crkve Ante Matulić, donedavni župnik župa Uznesenja Marijina u Splitskoj, Očišćenja BDM u Dolu i sv. Jelene Križarice u Škripu na Braču suspendiran je od vršenja svih svećeničkih službi.

Dekretom hvarskoga biskupa župu Uznesenja Marijina u Splitskoj preuzet će svećenik mr. Pavao Gospodnetić koji i nadalje ostaje župnikom župe sv. Jeronima u Pučišćima. Župu Očišćenja BDM u Dolu preuzet će svećenik Jure Martinić koji je ujedno i župnik župe sv. Ivana Krstitelja u Postirima, dok će župu sv. Jelene Križarice u Škripu preuzeti dekan Bračkoga dekanata i župnik župe sv. Petra u gradu Supetru Toni Plenković.

Svećenik Ljubomir Galov razriješen je službe župnika u župi Bezgrešnoga začeća u Dračevici na Braču. Nastavit će i dalje obnašati župničku službu u župi Gospe Karmelske u Nerežišćima i župi sv. Joakima i Ane u Donjemu Humcu. Župnikom u Dračevici imenovan je svećenik Jakša Rubinić, župnik župe Uznesenja Marijina u Sutivanu i Pohođenja BDM u Mircima, a njegovim pomoćnikom umirovljeni svećenik Ivica Eterović

 

misija / ika