Katolička Dalmacija 1619

Fra Karlo Jurišić preminuo u 99. godini života

Fra Karlo Jurišić preminuo u 99. godini života
Fra Karlo Jurišić

U franjevačkom samostanu u Makarskoj u subotu 14. siječnja u 99. godini života, 82. redovništva i 75. svećeništva preminuo je fra Karlo Jurišić, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Misa zadušnica slavit će se u franjevačkoj crkvi u Makarskoj u ponedjeljak 16. siječnja u 14 sati, a pokop će se obaviti na gradskom groblju u Makarskoj nakon mise zadušnice.

Fra Karlo Jurišić rođen je 3. kolovoza 1918. u Sarajevu od oca Ivana i majke Ane r. Cvitanović. Nakon osnovne škole, Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je u Sinju (1929. – 1935.), a filozofsko-teološki studij u Makarskoj (1936.-1943.). U novicijat je stupio 31. kolovoza 1935. na Visovcu gdje je položio prve jednostavne zavjete 1. rujna 1936. godine. Svečane zavjete položio je 3. prosinca 1939. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 30. svibnja 1942. u Makarskoj, a red prezbiterata primio je 12. srpnja 1942. u Splitu.

Mladu misu proslavio je u župi Baška Voda 19. srpnja 1942. godine. U svojoj je provinciji obnašao brojne službe, a od 1957. do 1994. bio je profesor crkvene povijesti na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj.
Fra Karlo je surađivao u brojnim katoličkim listovima te objavio više znanstvenih članaka i priloga, izvijestila je mrežna stranica splitskih franjevaca.

misija / ika