Katolička Dalmacija 5565

Poruka biskupa Štambuka uz početak Godine posvećenoga života

Poruka biskupa Štambuka uz početak Godine posvećenoga života
Mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški

Naša biskupija ima lijepo duhovno bogatstvo za koje želimo naredne godine više moliti, više žrtvovati, više nastojati što bolje upoznati ne samo njihova imena, nego još više ono što iznutra snažno podržava "oganj Božje ljubavi" na našim otocima, ističe u poruci hvarsko-bračko-viški biskup

"Uz sretni početak nove crkvene godine i uz početak blagoslovljenoga vremena došašća, poslušan riječi pape Frane, otvaram za našu mjesnu Crkvu Godinu posvećenoga života. Riječ je o osobama koje jednostavnim rječnikom zovemo redovnici i redovnice, a koji najčešće prinose Bogu žrtvu svojega životnoga predanja zavjetujući siromaštvo, čistoću i poslušnost. Ujedno, želja mi je da uz tu grupu ljudi posebnu pažnju naredne crkvene godine obratimo i na poziv svećenika naše Biskupije i svećeničkih pripravnika za taj poziv", ističe u poruci hvarsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk koju je uputio svima u trootočkoj biskupiji.

Posebno rado ističe zasluge osoba posvećenoga života za duhovno dobro vjernika u župama u kojima djeluju, ali i šire u cijeloj mjesnoj Crkvi.

"Rado ističem njihovo djelovanje u devet naših župa: franjevaca Presvetoga Otkupitelja na istoku Brača (u Sumartinu, Povljima i Novomu Selu), kao i djelovanje dominikanaca na južnomu dijelu otoka Brača (u Bolu i Murvici). Želim se sa zahvalnošću sjetiti franjevaca Provincije Bosne Srebrne koji djeluju na istoku otoka Hvara (u Sućurju, Bogomolji i Gdinju), te na zapadu (u gradu Hvaru i mladoj župi u Milni) djelovanja franjevaca Provincije svetoga Jeronima.

Dakako, ne zaboravljam na blagoslovljeno djelovanje dominikanaca iz samostana Sv. Petra u Starome Gradu, kao i franjevaca konventualaca u gradu Visu. K njima s poštovanjem i priznanjem pribrajam redovnice. S puno poštovanja mislim na benediktinke koje mole i rade u gradu Hvaru već više od 350 godina! Svima njima moje poštovanje, zahvalnost i želja da ih prati blagoslov Božji za naredna djelovanja", ističe u poruci mons. Štambuk.

Dodaje da "mjesna Crkva ima lijepo duhovno bogatstvo za koje želimo naredne godine više moliti, više žrtvovati, više nastojati što bolje upoznati ne samo njihova imena, nego još više ono što iznutra snažno podržava 'oganj Božje ljubavi' na našim otocima".

Biskup u poruci potiče vjernike da se uz Godinu posvećenoga života više brinu i za biskupijske svećenike.
"Mislim na donedavne župnike, koji su sada u mirovini, i pastoralne djelatnike koji praktično danonoćno bdiju 'na braniku' obrane duhovnih potreba i duhovnih 'interesa' za naših 37 župa.

Na srce i razum naših vjernika želio bih 'pokucati' tražeći u prvome redu duhovnu potporu i pomoć za naše svećeničke kandidate i želim iskreno zahvaliti svima koji daju i svoju novčanu pomoć uglavnom uz prve nedjelje u mjesecu, a neki od vremena do vremena 'stave u džep' svoj dar pojedinome svećeničkom kandidatu za njegove studentske potrebe. Hvale vrijedno!", ističe biskup Štambuk, podsjećajući da na tri otoka biskupije djeluje 21 svećenik–župnik, od kojih je 11 rođenih na otoku Braču, 6 rođenih na otoku Hvaru i 2 na otoku Visu.

Biskup potiče svećenike, redovnike i redovnice, te narod Gospodnji da svi budu sudionici u "stvaranju svetosti" onih koji su na taj put posebno pozvani, ali i da u sebi izgrađuju čovjeka po mjeri Gospodnjoj.

misija / ika