Hrvatsko nadzemlje 3837

MI SMO KATOLIČKA CRKVA!

MI SMO KATOLIČKA CRKVA!
Biskup Uzinić s Hrvatskim nadzemljom

U pretijesnoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, preko 700 mladih skupilo se u srijedu 20. siječnja popratiti prvi susret mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u 2016. godini s aktualnom temom „Šta će nam Crkva?" Na pitanje koje danas zabrinjava katoličku crkvu odgovor je dao gost predavač, dubrovački biskup, mons. Mate Uzinić.

Biskupovom izlaganju prethodila je pjesma „Ja sam biskup Mate" u izvedbi Hrvatskog nadzemlja kojom su biskupa na simpatičan način predstavili publici. Mons. Mate Uzinić je istaknuo da najveći problem leži u činjenici da veliki broj vjernika ne živi svoju vjeru, mladi odlaze iz Crkve već nakon svete krizme i pretvaraju je u razlog za zabavu, politika se uvlači na oltare te je Crkva umjesto nad drugima nagnuta nad sobom.

U duhu pape Franje pozvao je mlade da iziđu na periferiju i spašavaju duše braća i sestara koji su potrebni Božje blizine. Ne smijemo biti indiferentni jedni prema drugima, već jedni drugima trebamo pomoći vratiti se na pravi put koji nas vodi u nebo k Bogu Ocu. Mladima je poslao poruku da se ne stide biti dio Crkve već da se na njima vidi da su kršćani te da budu kritični prema Crkvi, da joj pošalju znak kakva bi Ona trebala biti jer Crkva poput mladih predstavlja mladost čovječanstva, ne kronološki već po tom što nije dovršena i oblikovana te se može mijenjati na dobro.

Na kraju je zaključio da nam je Crkva neophodna jer kao što riba ne može plivati, a da nije u vodi ili ptica letjeti, a da nije u zraku, tako ni kršćanin ne može ostati kršćanin bez Crkve.

Hrvatsko Nadzemlje je i ovoga puta pripremilo susret bogat sadržajima te je tako prikazan dokumentarac kojim se željelo je ispraviti sliku o Crkvi i prikazati je onakvom kakva ona uistinu jest iako se vrlo često na to zaboravlja i ne dolazi do izražaja ono što Crkva predstavlja u svijetu. Drugim filmom, parodirajući neke od poznatih holivudskih horor filmova, Hrvatsko Nadzemlje nastojalo je prenijeti poruku o važnosti Crkve za zajednicu i za pojedinca. Pri tome su se poslužili nekim stereotipima o Crkvi, ali i realnim situacijama s kojim se pojedinac susreće u doticaju s religioznom institucijom.

Cijeli susret pjesmom je pratio glazbeni sastav „Sperantes" iz splitske župe Meje (sv. Frane na obali). Idući susret određen je za srijedu 17. veljače 2016., a tema je, kako priliči tome mjesecu, romantična s zabavno-humorističkim sadržajem. I poruka za kraj: Crkva je imala i ima loših strana, ali zar da se zbog crnih mrlja zanemari ogrnomno bijelo platno? Ona nije samo ljudska, ona je i božanska. Crkva je toliko dobra unijela u ovaj svijet i preokrenila ga i tko god je bio napušten Crkva ga je uvijek prihvaćala, uvijek su joj vrata otvorena, štoviše ostavlja devedeset i devet ovaca i ide za onom jednom. Crkva nije samo građevina, svećenici i časne, svaki pojedinac je Crkva.

Misija / Marija Vuković

YouTubeVideo