Crkva u Hrvata 4883

Od 6. do 9. studenoga u Međugorju se održava 20. Međunarodna duhovna obnova za bračne parove

Od 6. do 9. studenoga u Međugorju se održava 20. Međunarodna duhovna obnova za bračne parove
FOTO RADIOPOSTAJA MIR MEĐUGORJE

20. Međunarodna duhovna obnova za bračne parove održat će se u Međugorju od 6. do 9. studenoga 2019. Tema ove, kao i svih ovogodišnjih duhovnih obnova u Gospinoj školu u Međugorju, je „Idi za mnom“ (Mk 10, 21).

Program počinje u srijedu, 6. studenoga, registracijom sudionika u 14 sati. Tijekom četiri dana uz predavanja i razgovor sudionici će sudjelovati u večernjem molitvenom programu, Klanjanju Presvetom oltarskom sakramentu, molitvi na Podbrdu i Križevcu, ispovijedi… Duhovna obnova završava u subotu, 9. studenoga, kada će sudionici iznijeti svoja iskustva nakon čega će se slaviti sveta misa.

Program:
Srijeda, 6. studenoga 2019.

14.00 Registracija sudionika
16.00 Uvod u duhovnu obnovu
17.00 Večernji molitveni program u crkvi

Četvrtak, 7. studenoga 2019.
9.00 Jutarnja molitva
9.30 Predavanje, razgovor
12.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
15.00 Predavanje, razgovor
17.00 Večernji molitveni program u crkvi

Petak, 8. studenoga 2019.
6.00 Molitva na Križevcu
10.30 Predavanje, razgovor
12.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
15.00 Predavanje, razgovor
Priprava za ispovijed pred Presvetim
17.00 Večernji molitveni program u crkvi

Subota, 9. studenoga 2019.
7.00 Molitva na Brdu ukazanja
10.00 Predavanje, razgovor
Iskustva sudionika
Završna sveta misa 

Predavač na duhovnoj obnovi je fra Marinko Šakota, rođen u Čitluku 1968. godine. Osnovnu školu pohađao u Čitluku kao i prvi razred Srednje škole. Tada je izabrao Franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio 2.razred gimnazije, a ostala dva u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku gdje je i maturirao. 

Franjevački habit je obukao 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana Novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990. -1992.), a završio u Fuldi, Njemačka 1995., gdje je i diplomirao. Vječne zavjete položio je u Širokom Brijegu 1993. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine. 

Prva služba bio je Franjevački samostan u Innsbrucku gdje je kao ispomoć proveo godinu dana, zatim kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu, te kao kapelan u Augsburgu . U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim župnik u Gradnićima sedam godina. Od rujna 2010. je na službi u Međugorju kao kapelan, a od 2013. župnik župe Međugorje.

Duhovna obnova će se održati u dvorani iza crkve. Prilog za troškove je 40 € za jedan bračni par. Prijave možete izvršiti putem e-maila: seminar.marija@medjugorje.hr (za Mariju Dugandžić). Broj sudionika je ograničen zbog prostora, stoga vas molimo da svoje prijave izvršite što prije. Isto tako molimo sve bračne parove, sudionike seminara da sami osiguraju smještaj u Međugorju.

Zbog organizacije duhovne obnove, i vaše sigurnosti, molimo vas da se smatrate registrirani tek nakon što dobijete potvrdan odgovor. Ako odgovor niste dobili, to znači da nismo dobili vašu prijavu i da niste registrirani, jer ste vaš e-mail uputili na krivu adresu ili imate virus pa se pošta automatski blokira. Stoga se možete smatrati registrirani tek nakon što ste primili potvrdan odgovor.

misija / medjugorje.hr