Crkva u Hrvata 3379

Župnik fra Mario Knezović na seminaru na Kočerinu: Svijet se nalazi u poziciji Sodome i Gomore

Župnik fra Mario Knezović na seminaru na Kočerinu: Svijet se nalazi u poziciji Sodome i Gomore
Tisuće vjernika sudjelovale su na duhovnom seminaru na Kočerinu

Tisuće vjernika iz različitih župa kroz protekla tri dana, do 12. do 14. ožujka, bili su sudionici duhovnoga seminara koji je održan u župnoj crkvi na Kočerinu. Pod naslovom „Ako se ne obratite svi ćete propasti“ seminar je vodio dr. fra Mario Knezović, kočerinski župnik.

Prve večeri voditelj je govorio o „bolestima“ suvremenoga čovjeka na temelju smjernica pape Franje.
“Među te poteškoće čovjeka dotaknute su: duhovna okamenjenost, martizam-preuzetost, duhovni ‘alzheimer’, narcisoidnost, suparništvo, umišljenost, egzistencijalna shizofrenija, obožavanje nadređenih, konzumerizam, pripadnost skupinama u zatvorenim krugovima, nestanak radosti i osjećaja za druge”, poručio je fra Mario Knezović.

Drugoga dana fra Mario je govorio o odnosu prema grijehu, osobito ističući pet vapijućih grijeha u nebo: Krv Abelova; sodomski grijeh; jauk potlačenog naroda u Egiptu; jauk stranca, udovice i sirote; nepravda prema zaposlenom radniku. Seksualna i moralna izopačenost je uznapredovala.

“Svijet se nalazi u poziciji Sodome i Gomore koji su živjeli spolnu razuzdanost i prešućivali su glas proroka za obraćenjem. Posljedica takvoga činjenja i moralnoga kaosa bijaše kazna i uništenje tih gradova koji su postali neplodni i bez mogućnosti života”, rekao je fra Mario.

Trećega dana voditelj je istaknuo uzore koji nisu „razvikani“ na javnoj sceni, a žive dubokim pokorničkim životom i svjedoče vjeru.

“Mnogi među njima su mladi koji se pretvaraju u apostole novovjekoga navještaja i vjerskoga aktivizma”, nadodao je fra Mario.

Duhovni seminar je zaključen klanjanjem Isusu u Presvetome Oltarskome Sakramentu.

Seminar su pjevanjem pratili Frama s Kočerina i Leon Lasić iz Mostara.

misija