Crkva u Hrvata 512

Dijamantni svećenički jubilej kapucina fra Bone Zvonimira Šagija

Dijamantni svećenički jubilej kapucina fra Bone Zvonimira Šagija
Slavljenik fra Bono s provincijalom Šarčevićem i drugim svećenicima na misi u Varaždinu

Kapucin fra Bono Zvonimir Šagi proslavio je u nedjelju 4. studenoga 60. obljetnicu svoga svećeništva. Dijamantnu misu fra Bono je slavio u kapucinskoj crkvi Presvetog Trojstva u Varaždinu u zajedništvu s provincijalom Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Jurom Šarčevićem, dekanom Istočnovaraždinskoga dekanata preč. Stjepanom Najmanom, župnikom kapucinske župe sv. Vida fra Mirkom Kemovšom i desetak svećenika.

U homiliji jubilarac fra Bono primijetio je da je jubilej uvijek bila prigoda da se sve ”zglanca”, da se svi dugovi oproste i da se započne jedno novo vrijeme. Zamolio je sve za oprost, od najmanjih do najstarijih, od 1961. otkako je na službi u Varaždinu, do danas. „Sve molim da mi oproste. Sve što imaju možda neke misli i kakve srditosti na mene, neka sve to odbace, da se svi nađemo zajedno, jer eto Bog nas povezuje. Duh Sveti, Duh ljubavi Božje razlijeva se srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan.

I mi sada jubilej moramo shvatiti kao pomirenje sa svima i ja vas molim da mi sve oprostite što je bilo kroz tih mojih 60 godina loše, a što je bilo dobro, to je Bog preko mene na vas prenosio. Uvijek moram misliti kako sam ja samo oruđe u Božjim rukama za vas. Svećenik je samo službenik Božji što je ljudima dan. I dalje se moj život s Gospodinom kreće, a Bog me je odabrao i poslao za vas i ja sam s vama i trudit ću se koliko god mogu“, rekao je fra Bono vjernicima.

Prije završnog blagoslova čestitke i zahvale fra Boni uputio je i provincijal Šarčević, koji je na početku svog svećeništva živio s fra Bonom u Varaždinu pet godina za koje kaže da su bile lijepe godine na koje je ponosan.

Podsjetio je na riječi pape Benedikta XVI. s početka pontifikata kako je on „samo obični ponizni radnik u vinogradu Gospodnjem”. „Te riječi mogli bismo reći i za fra Bonu koji je također gotovo čitav život proveo kao radnik u vinogradu Gospodnjem u Varaždinu u ovoj župi. I to je činio na svoj originalan jedinstven način. Bono nikad nije htio kopirati druge ljude, štoviše, kritizirao je često one koji su kopirali. Uvijek je polazio od konkretne situacije ljudi s kojima je živio i tražio je odgovore na pitanje sadašnjeg trenutka. 

Vjerujem da ste čitali njegovu kolumnu u Kani dug niz godina. Uvijek je pokušao pronaći odgovor na pitanja koja su bila u žiži interesa katoličke javnosti. Stoga smijemo reći, bez pretjerivanja, fra Bono spada u red velikih i zaslužnih ljudi naše provincije“, istaknuo je kapucinski provincijal. 

Fra Bonu je opisao kao svestranu ličnost koji je, premda najveći dio godina samo župnik, radio i mnoge druge poslove. „Prije svega bio je redovnik, kapucin, a onda druga odrednica njegova života jest ta da je bio svećenik, župnik, pastoralac, teolog, osobito pastoralni teolog i plodni pisac. Još jedna odrednica na kraju, bio je i još uvijek jest, kritički analitičar i smijemo tako reći kršćanski sociolog. 

U jednom nedavnom intervujuu rekao je da se nije htio odreći pastoralnog rada i u toj rečenici može se sažeti sve ono što je on činio“, poručio je provincijal Šarčević, podsjećajući na riječi sadašnjeg pape Franje koji biskupima i svećenicima slikovito poručuje da trebaju biti s ljudima i među ljudima, kako slikovito kaže, da „osjete miris ovaca”. Upravo na taj način i po tom obilježju je čitav svoj svećenički život živio fra Bono, što je ujedno na liniji izvorne kapucinske karizme, a to je blizina ljudima, blizina narodu.

Provincijal Šarčević spomenuo je i kako je fra Bono u provinciji obnašao sve službe koje jedan redovnik može obnašati, a poglavar je bio ukupno čak 15 godina odnosno 5 mandata.

„To je bilo vrijeme nakon Koncila kada su mnogi redovi i mnoge družbe doživljavale različite krize, a zahvaljujući fra Boni naša provincija nije imala velikih lomova niti velikih gubitaka. Fra Bono je ono što je bilo duh Koncila na neki način pretočio u dokumente, ne samo konstitucije našega reda, nego i u statut Provincije, i to je neki pravilnik koji regulira odnose među braćom da se oni mogu odvijati po pravu. Isto tako, ono što je njegova zasluga na osobit način je izrada ekonomskog statuta koji mi kapucini imamo već gotovo 40 godina, a što sada Crkva preko svoje Kongregacije za ustanove posvećenog života traži od svih redovnika i redovnica. 

Upravo smo nedavno na razini Hrvatske redovničke konferencije razmatrali o smjernicama koje Kongregacija upućuje svima da urede svoje ekonomske odnose da oni ne budu izvor problema nego izvor zajedništva, jer ništa kao novac ne može podijeliti, pa i nas redovnike“, poručio je provnicijal Šarčević te fra Boni poželio da mu Bog podari još godina krepko zdravlje, i jakost duha, i bistrinu koju je on uvijek posjedovao.

misija / ika