Crkva u Hrvata 1378

Obnova u Duhu Svetom: Treći je dan molitve za Hrvatsku i hrvatski narod

Obnova u Duhu Svetom: Treći je dan molitve za Hrvatsku i hrvatski narod
Molimo za hrvatski narod i domovinu
Snimio: Stanko Karaman/hanza media

Četvrtu godinu zaredom Obnova u Duhu Svetom od 6. srpnja do 4. kolovoza organizira tridesetodnevnicu za hrvatski narod i domovinu. Inicijativa obuhvaća molitvu i sudjelovanje na trideset misa.

U ovoj godini molit će se za novu Pedesetnicu, za novo izlijevanje Duha Svetoga u našem narodu i našoj domovini Hrvatskoj, da se obnovi lice naše zemlje. Oni koji nisu u mogućnosti sudjelovati na misi, mogu tih 30 dana moliti krunicu ili neku drugu pobožnost, ili izmoliti Slava Ocu ili Očenaš, ili prikazati post ili neko drugo odricanje na tu nakanu.

Svaka, i najmanja molitva iznimno je važna i predragocjen prinos Bogu za sve nas.

Više o inicijativi, kao i molitva nakane dostupni su na mrežnoj stranici www.obnovauduhu.hr.

Obavijesti se mogu dobiti i putem elektroničke adrese obnovauduhusvetom@gmail.com , kao i kod organizatora Damira Zukana, mob. 098/773329, email:zukan.damir@gmail.com i Kate Čulo, mob. 098 9213497, e-mail: kata.culo@inet.hr.

misija / ika