Crkva u Hrvata 369

Kardinal Bozanić: Zahvalni smo Gospodinu za Franju Kuharića

Kardinal Bozanić: Zahvalni smo Gospodinu za Franju Kuharića
S mise u zagrebačkoj katedrali u povodu 16. obljetnice smrti kardinala Franje Kuharića

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je u nedjelju 11. ožujka u zagrebačkoj katedrali euharistijsko slavlje prigodom 16. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića. Uz kardinala, koncelebrirali su umirovljeni vojni biskup Juraj Jezerinac te zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski u molitvenom zajedništvu svećenika, redovnica i okupljenih vjernika.

U uvodu homilije kardinal je tumačeći naviještenu Božju riječ evanđelja koje govori o razgovoru između Isusa i Nikodema rekao kako „svi mi osjećamo čežnju za vječnošću, ali i zemaljsku ograničenost. U iskrenosti srca osjećamo traganje za svjetlom. Nikodem je slika čovjeka koji zbiljski želi razumjeti, proniknuti smisao, bez obzira na teškoće s kojima se susreće zbog svoje predodžbe. Zanima ga novost, zanima ga životna srž. U Isusovim riječima snažno je istaknuta vjera i spasenje, Božji plan o svijetu i čovjeku koji se ne može spoznati ostajući u nekom obliku materijalizma, koji se ne može razumjeti bez duhovnoga pristupa.

Bog nam se objavljuje u našoj ljudskoj naravi, u našoj stvorenosti. Bog nam se objavljuje u svome Sinu Isusu Kristu, koji se radi našega spasenja utjelovio i postao čovjek. Po Kristu, s Kristom i u Kristu svaki je čovjek pozvan, svakom je čovjeku moguće ući u taj duhovni, Božji prostor, pitajući se što je za njega stvarna ljepota, dobrota i istina."

Istaknuvši da je vjera dar, baš kao i sloboda kardinal je rekao kako slobodu koju nam je Bog dao možemo koristiti čak i za odbijanje Božjeg milosrđa, za neprihvaćanje njegova dara opraštanja, za ustrajanje u grijehu: „Braćo i sestre, vjera je odgovor na Božju ljubav, vjera je prihvaćanje Božjega dara, vjera je dopuštanje da Božja ljubav prodre u naše misli i naše izbore, da ih pročišćava i preobražava. Vjera nam otvara pogled i uvodi nas u vječni život koji je jedino u Bogu. Zato je upravo u odbijanju Božje ljubavi sudbonosna osuda za svakoga muškarca i ženu. Čovjek, svaki muškarac i svaka žena, trebaju izabrati: ili prihvatiti Božju ljubav, pustiti se da budu zahvaćeni Božjom ljubavlju te da njenom snagom mijenjaju svoj život, ili da se zatvore te nastave živjeti u svojoj sebičnosti."

„Razmatrajući današnje Evanđelje uviđa se da se u njemu nalaze ključne teme kršćanskoga življenja, ali i posebno drage teme kardinalu Kuhariću", istaknuo je kardinal Bozanić, podsjetivši na biskupsko geslo kardinala Kuharića: Bog je ljubav (1 Iv 4, 8), a koje odražava sadržaj Evanđelja i našega navještaja Radosne vijesti, kao i mjeru našega življenja i djelovanja.

„Tako među omiljenim temama o kojima je govorio, propovijedao, koje su ga zaokupljale kao nit vodilja u svim pitanjima, nalazimo slijed iz današnjega Evanđelja: vjera, ljubav, vječni život, svjetlo, istina. Svaka od tih tema bila je snažno sučeljavana, osporavana i odbijana u doba komunističke vladavine koja je bila nošena materijalističkom ideologijom i ateističkim sustavom, hranjena mržnjom prema klasnom i ideološkom neprijatelju, izrugujući se vječnom životu, promičući principe koji su proizlazili iz totalitarističke doktrine političke Partije, zauzimajući mjesto religije, te grubo gazeći načelo istinitosti i pravednosti, a neprestano unoseći podjele u hrvatski narod.

U takvim osporavanjima bila je u prvom planu napadana osoba kardinala Kuharića, jer je neprijatelj dobro znao, a znade i danas, da je to najneposredniji način da se udari samu Crkvu, koja je prvi i zadnji cilj takvih napada. Kardinalove riječi vode nas u propitivanje našega osobnog vjerničkog života, potiču da se pitamo o: vjeri, vječnomu životu i istini. Na ta pitanja odgovor traži svaki čovjek, a osobito ga hrvatski obrazovni i odgojni sustav treba ponuditi djeci i mladima.

O tim odgovorima ovisi i izgradnja hrvatskoga društva za budućnost. Svjesni smo da kao Crkva živimo u ozračju u kojemu sužive razni poticaji i planovi: od novih oblika materijalizma, od novih ideologija koje se pritiscima želi nametnuti narodima i državama, preko sustava koji ne mare za vječnost, niti se zalažu za istinu."

Homiliju je kardinal Bozanić završio riječima zahvale i molitve: „Zahvalni smo Gospodinu što nam je darovao slugu Božjega, kardinala Franju Kuharića, koji nas je toliko puta potaknuo da podignemo pogled prema Božjoj ljubavi, prema Presvetoj Bogorodici Mariji i blaženom Alojziju Stepincu, da bismo činili dobro i svjedočili istinu."

misija / zagrebačka nadbiskupija