Baština 540

Petra Doljanin: Koliko smo zaista slobodni?

Petra Doljanin: Koliko smo zaista slobodni?
ILUSTRACIJA

Živeći u materijalnom svijetu u kojem postoje beskonačna ograničenja i mnoštvo barijera, moramo se zapitati koliko smo zaista slobodni. Mislim da svatko može dati drukčiji odgovor na to pitanje, jer svatko ima svoj pojam o tome što je zapravo sloboda.

Meni sloboda znači živjeti u Kristu. Da bi se malo lakše približila temi pročitat ću peto poglavlje Poslanice Galaćanima, stihove 13 i 14 koji glase: „Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: 'Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!'“. U 24. stihu istog poglavlja možemo pročitati: „Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama“. 

Netko bi rekao da su barijere grijesi, ali nailazimo na problem jer svaki čovjek je grešan i, ako gledamo po tome, čovjek je slobodan samo u raju. Ali to ne mora biti tako: čovjek se i kao grešno biće može približiti Bogu. 

Mislite li da je teško doći do slobode? Naime, imamo jasnu definiciju slobode, ali kako doći do nje? Sigurna sam da nekima prođe i cijeli život dok je ne pronađu. 

Trebamo učiniti kako nas je Isus naučio; trebamo živjeti u ljubavi i, ponavljam, ljubiti bližnjega svoga kao sebe samoga. I to je odgovor - treba nam ljubav i vjera da bi se približili Kristu. Također trebamo biti svjesni svojih djela jer nismo oslobođeni posljedica i moramo paziti da ne zadiremo u tuđu slobodu. Razmislite samo, ako živimo u ljubavi to podrazumijeva da ne bi htjeli nikome učiniti ništa nažao i, iako bi i dalje bili grešni, pronašli bi svoju slobodu, pronašli bi Krista.

Misija / Petra Doljanin