Baština 566

Nova 'kapa' i 'lice' crkve Svetog Petra na poljičkom Priku

Nova 'kapa' i 'lice' crkve Svetog Petra na poljičkom Priku
Crkvica je u programu zaštitnih radova Ministarstva kulture

Obnavlja se crkva sv. Petra na Priku, zaštićeno kulturno dobro i jedna od najstarijih u izvornom obliku sačuvanih sakralnih građevina na poljičkom području. Spominje se još u 11. stoljeću.

Tvrtka "Kvinar" iz Podstrane, u vlasništvu restauratorice Jelene Tomasović Grbić, izvela je konzervatorske istražne radove i prvu fazu građevinske sanacije pod nadzorom inženjera Ive Buljevića.

– Do sada je napravljena hitna sanacija pokrova crkve, konzervirani i restaurirani su elementi kamene plastike unutar i na vanjskim dijelovima crkve, zamijenjena su ulazna vrata, a potrebnu dokumentaciju izradila je Josipa Ružić – kaže nam restauratorica Tomasović Grbić, te dodaje da je crkvica u programu zaštitnih radova Ministarstva kulture od 2014. godine, a pažljivo na njoj rade djelatnice Konzervatorskog odjela u Splitu Vanja Kovačić i Zrinka Radunić.

– Nalazi se na području izloženom periodičnom plavljenju većeg ili manjeg intenziteta. Radovi su zato vrlo zahtjevni, izvode se u etapama. U stilskom smislu, crkva je izrazito ostvarenje zrele predromaničke arhitekture i pripada jedinstvenoj tipološkoj skupini jednobrodnog kupolnog tipa raširenog u južnoj Dalmaciji. Registrirana je kao kulturno dobro već 1963. godine – navodi restauratorica.

Obnova se financira uglavnom sredstvima Ministarstva, a investitor je Župni ured sv. Petra Apostola u Priko Omiš, pod vodstvom župnika don Emanuela Petrova.

Andrea Topić