Baština 627

Zapis iz Ravnoga 2025.: Jela Matina rodila ni muško, ni žensko

Zapis iz Ravnoga 2025.: Jela Matina rodila ni muško, ni žensko
ILUSTRACIJA

Negdje pod jesen 2025. godine došla vijest u Ravno da je Jela Matina rodila u Dubrovačkom rodilištu dijete.

Stara Mara pita: što rodi - muško ili žensko?
E, Mare moja to se još ne zna!
Kako bolan ne zna, ta jesu li ćoravi?!
Ima li dijete pijevca ili nema?
Ima Mare, ali se ne zna.

Bože sačuvaj pa je li sve ostalo u redu?
Ima li noge i ruke, glavu...?
Ima sve, ali se još ne zna.
Pa kad će se znati, uzočas vam bilo?

E moja Mare, to ti je sad tako. Dijete će samo u osamnaestoj godini života odlučiti je li muško ili je žensko. Pa, bude li mu volja biti muško bit će muško - bude li htjelo biti žensko - bit će žensko.

Pa dobro, jadni ne bili, kakvu će robu nositi?
Kakvu god hoće, ali prije osamnaeste ništa.

E kad je tako, netko je ovdje lud - ili vi ili ja. A meni se čini da sam ja, Bogu dragom hvala, još pri pameti.

Jesi Mare - jesi. Ali je cijela država pamet izgubila.


Dr. Jure Burić, Ravno, studeni 2017.