Baština 551

U stotoj godini života preminuo ugledni mariolog otac René Laurentin

U stotoj godini života preminuo ugledni mariolog otac René Laurentin
Otac René Laurentin s međugorskom vidjelicom Vickom Ivanković Mijatović

U nedjelju, 10. rujna, u 100. je godini života preminuo otac René Laurentin, jedan od najuglednijih svjetskih mariologa.

Rođen je 1917. godine u Toursu, u Francuskoj, a bio je teolog, egzeget, povjesničar i stručni savjetnik na Drugom vatikanskom saboru. Bio je član Papinske teološke akademije u Rimu, profesor na Katoličkom sveučilištu Zapada, radio je i na više sveučilišta u Americi i Italiji, a među njegovim su najvažnijim spisima tekstovi o Blaženoj Djevici Mariji u otajstvu Krista i Crkve. Dugo je bio vjerski izvjestitelj Le Figaroa, a 1996. godine dodijeljena mu je Nagrada za doprinos katoličkoj kulturi.

U njegovoj vrlo bogatoj bibliografiji, najistaknutije je djelo – kako je u dirljivom sjećanju podsjetio pater André Cabes, rektor svetišta u Lourdesu – niz od sedam knjiga o ukazivanjima Gospe maloj Bernardici. Upravo je u Lourdesu u listopadu trebala biti održana proslava 100. rođendana oca Laurentina.

Otac René Laurentin od početka je, od 1981. godine pomno pratio i međugorska ukazanja, vršio neka od zapaženijih istraživanja, te napisao nekoliko djela u kojima je javno priznavao autentičnost Gospinih ukazanja u Međugorju.

misija / radio vatikan